Hubert’s News


Zbrodnie bez ofiary

Posted in Uncategorized by Hubert on the April 14th, 2011

Ostatnio często słyszymy wiadomości, że “zatrzymano szajkę producentów biopaliw”. Co robili ci ludzie? Otóż skupowali olej roślinny, i uzdatniali go w taki sposób aby dało się wlewać go do baku i na nim jeździć. Kupujący od nich doskonale wiedzieli co kupują, robili to ze względu na konkurencyjną cenę. Nikt nie był oszukiwany. Jest to typowa “zbrodnia bez ofiary” – victimless crime.

Prawie zawsze gdy występuje przestępstwo, w którym nikt nie był pokrzywdzony, a winny jest karany, mamy do czynienia z naruszeniem naszych wolności osobistych lub wolnego rynku.

John Stuart Mill w swoim dziele “O wolności” (On Liberty - do przeczytania za darmo) sformułował zasadę szkody (harm principle). Stwierdził on że tworzenie praw, które czynią przestępcą człowieka, który nikomu nie wyrządził szkody, jest psuciem państwa.

Jedna z zasad prawa rzymskiego to volenti non fit injuria, czyli świadomemu nie dzieje się krzywda – jeśli ktoś świadomie podejmuje ryzyko, nie powinien być broniony przez prawo. Wynika z tego również np. prawo do obrony mienia gdy jasno i wyraźnie wystawione są znaki ostrzegawcze. Ta zasada jest często w naszym prawie łamana – czasami zasadnie (np. karząc kierowców jadących po pijanemu – bo narażają na szkodę również innych), czasami nie (np. uniemożliwiając pracownikowi całkowitą rezygnację z urlopu na własne życzenie).

Posted via email from Hubert’s News

Czy dieta wegańska jest naturalna?

Posted in Uncategorized by Hubert on the April 13th, 2011

Jak napisał niedawno Guardian, francuscy rodzice-weganie odpowiedzą za zagłodzenie dziecka. Jak się okazało, mleko matki odżywiającej się wyłącznie produktami roślinnymi (bez mleka, miodu, mięsa, jajek, serów etc), nie posiada odpowiednich składników odżywczych aby podtrzymać młody organizm człowieka przy życiu.

Stawia to pod znakiem zapytania zasadność opisywania diety wegańskiej jako “naturalnej” i “nie powodującej cierpienia”. Naturalności takiej diety przeczy budowa naszego układu pokarmowego. Weganie chcieliby żyć jak istoty wyłącznie duchowe, wolne od zależności od naszej ewolucji, która spowodowała że jesteśmy wszystkożercami i potrzebujemy zbalansowanej diety. Może uda nam się to gdy wszyscy będziemy programami, jednak teraz, po upadku projektu firmy Infinity S.A., która miała zapewnić nam cyfrową nieśmiertelność, jeszcze na to trochę poczekamy.

Posted via email from Hubert’s News