Hubert’s News


Posted in Uncategorized by Hubert on the February 27th, 2004

Nowy (częściowo) Dukaj

Według informacji od T.Bagińskiego, autora okładki, wiosną 2004 roku ukaże się wznowienie Xawrasa Wyżryna, wraz z kilkami dodatkowymi opowiadaniami. Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Dobrze, właśnie skończyłem Inne Pieśni i z przyjemnością rzucę się na nowy kąsek, choć częściowo odgrzewany…

Posted in Uncategorized by Hubert on the February 26th, 2004

Yukon

Uczestniczyłem w prezentacji Yukona – nowej wersji Microsoft SQL Server. Planowane zmiany robią dobre wrażenie – szczególnie z punktu widzenia programistów i administratorów baz danych. Niestety, prelegenci przyznawali, że Yukon jest na tak wczesnym etapie rozwoju, że w sumie nie wiadomo, które z nowych funkcji wejdzie do produktu finalnego. Oprócz nowych, usprawniających pracę funkcji, wiele też zrobiono w celu integracji z .NET oraz (jak się zdaje) konkurowania z Oraclem (próby upodobnienia i dublowania składni etc). Prowadzący to byli typowi MS-owi ewangeliści, których niestety łatwo było zbić z obranej ścieżki zbyt dociekliwym pytaniem :-) Ogólnie spojrzę z zainteresowaniem na wersję beta którą mam wkrótce otrzymać.